انتخاب شهر

اطلاعات تماس 09125886540
55362505
تاریخ ارسال ۱۳۹۷-۱۱-۰۸
تاریخ ویرایش: ۱۳۹۷-۱۱-۰۸
موقعیت آگهی

موقعیت آگهی

تهران, تهران
خ ولیعصر

طراحی فروش نصب سرویس و نگهداری آسانسور

رایگان

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 206
تعداد بازدید: 347
تاریخ انقضاء: ۱۳۹۸-۰۴-۰۷
0.00 (0 votes)

توضیحات آگهی

مشاوره طراحی فروش نصب سرویس و نگهداری آسانسور

مشاوره طراحی فروش نصب سرویس و نگهداری آسانسور

اخذ استاندارد ادواری

بازدید و کارشناسی از مجموعه های خصوصی و دولتی

انجام محاسبات

انجام نقشه های آسانسور

ویژگی ها

Add custom fields: - you may create any custom fields
Custom fields: - you may add different custom fields to each category
Unlimited extra fields: - set an unlimited amount of custom fields
Available formats: - radio, checkbox, date/calendar, select list, text area, input box
Search filters: - you may select custom fields to be included in the search filters

رتبه بندی

کیفیت
قیمت
پشتیبانی فرشنده

My other offers